HET WORDT EENVOUDIGER

WANNEER JE DE INGANG KENT

sarrera

innerlijke kind coaching

bijles wiskunde en studiebegeleiding

Hulp nodig bij wiskunde of studiebegeleiding?


'Het zit er in, maar het komt er niet uit'?


Wil je betere resultaten, met meer zelfvertrouwen?

Aanbod

1-op-1 bijles wiskunde en studiebegeleiding aan studenten 2e en 3e graad secundair, hoger, en volwassenenonderwijs.


Op verzoek zijn ook andere vakken mogelijk: fysica, frans, chemie, elektriciteit, elektronica, ...

Werkwijze(r)

'Orthodidactisch' komt uit het Grieks, en betekent zoveel als 'op de juiste wijze aanleren', waarmee dan bedoeld wordt: op die manier die aansluit op en uitgaat van de eigenheid en mogelijkheden van de student. Altijd maatwerk dus.


Door heel interactief te bevragen, samen oefeningen te (her)maken, en theorie uit te leggen, kan ik snel ontdekken waar het fout of vast loopt.


Dikwijls ligt de oorzaak van moeilijkheden in basisleerstof of automatismen die in vroegere jaren niet voldoende eigen gemaakt zijn. Of kent de student geen voldoende effectieve studie-methode (vb. omdat die dat vroeger niet nodig had). Door te observeren en te bevragen kan ik vb. ook faalangst,  hoogbegaafdheid of onderpresteren op het spoor komen, en daar passend op inspelen.


Op een heel visuele manier, en door de verbinding te maken met de bestaande kennis van de student, breng ik structuur en inzicht in de materie aan.

Trucjes vanbuiten leren, zonder inzicht, daar heeft uiteindelijk niemand iets aan. Eenvoud is het sleutelwoord.


Ik hanteer elementen uit motivatietheorie en neuro-wetenschap, en stimuleer daarbij zoveel mogelijk een groei-mindset.


Zo werken we samen tot we de 'ingang' gevonden hebben.


Want het wordt eenvoudiger, wanneer je de ingang kent.


Tarief

Mijn tarief voor bijles en studiebegeleiding is 38 euro per uur.De lessen gaan door in Lokeren, of online.

Het adres vind je in het 'Contact'-gedeelte.


Op verzoek kom ik ook aan huis.

Dat is gratis binnen Lokeren.

Voor verplaatsingen daarbuiten reken ik een extra kost van 1 euro per km aan.